Lgotypdesign åt bildfirman TopRides i Järfälla, Stockholm. Med tillhörande grafisk profil med riktlinjer för användande, färgpalett och förslag på typsnitt som passar väl tillsammans med den nya logotypen. Vi fick också göra layouten av företagets avtal för att skapa en samstämmig och professionell visuell identitet. Dokumenten gjordes ifyllningsbara för smidigare hantering vid köp och försäljning. Något som blivit speciellt uppskattat där affärerna sker till stor del digitalt och på distans.

Logotypen skapades utifrån ett passande typsnitt som modifierats för ändamålet i kombination med en speglad siluett av två olika bilar som förekommer både ovan och nedanför texten för att skapa en stilfull och modern inramning som också fångar ögat. Helheten är tänkt att andas klass i stil med de fordon som erbjuds.