Grafisk profil, komplett med justerad logotyp, färgpalett och symboler för användande av filmföretagets kommunikation externt såväl som internt. Smartfilms färgpalett har justerats för en modernare känsla och kompletterats med ett flertal dynamiska gradienter för grafiska element och bakgrunder.