Reklam | Skånemejerier

Reklamkampanj utförs i samarbete med Smartfilm i Malmö och Skånemejerier. Med ett grafiskt koncept som utvecklades tillsammans med Skånemejerier. Kampanjen utfördes för utomhusskärmar, TV och trycksaker och lanserades nationellt.

Ett jättespännande projekt som fortsatte med uppdateringar under en längre tid för flera unika versioner, längder och format.