Kakeleliten | logotyp

Logotypuppdrag åt Kakeleliten i Malmö AB som önskade en stilren logotyp med tydlig anknytning till verksamheten och utgångspunkt från K och E från namnet.

Symbolen är menad att påminna om kakelplattor som är tillskurna för att forma ett K, vilket uppfattas tydligt, medan de bakomliggande plattorna samtidigt utgör ett mer abstrakt E. Fokus ligger alltså på K:et för att bättre anknyt till företagsnamnets begynnelsebokstav.

Ett passande typsnitt har valts för företagsnamnet med mest tyngd åt just Kakeleliten. Små detaljer möter upp formspråket från symbolen, varför delar av typsnittet har modifierats eller skapats helt från gru

Logotypen skapades i två utförande – en centrerad variant där det finns ett större fyrkantigt område för logotypen, samt en långsträckt variant för smalare utrymmen.

För att täcka alla behov, skapades samtidigt ytterligare tre färgversioner av vardera variant – fullfärg, inverterad version för mörk bakgrund samt svart-vitt.