Käglinge Trädtjänst | logotyp

Logotyp skapad åt Käglinge Trädtjänst för att höja företagets profilering. Logotypen som består av både ett emblem och en specialanpassad text, sätter fokus på företagets tjänster snarare än Käglinge, vilket tidigare har upplevts som ett problem.

Symbolen ger en tydlig bild av de professionella tjänster som erbjuds och ligger i linje med företagets redan etablerade hemsida som också innehåller bilder av arborister och utrustning i profil, för att tydligt visa vad som erbjuds.

Hemsidan hittar du här.