Emoticons

Illustrationer skapade utifrån skisser till ett pågående brädspelsprojekt som jag snart kommer kunna visa mer ifrån. Illustrationerna är skapade som vektorgrafik med hjälp av programmet Adobe Illustrator vilket gör dem obegränsat skalbara, vilket är en lämplig teknik för bilder som måste fungera i flera olika storlekar, utan att förlora i kvalitet.

Bilderna visades som del av 2023 års julkalender på Instagram och Facebook med syftet att visa på olika alternativ inom illustration och visualisering.