Allmänna villkor

Inledning

Dessa allmänna villkor för leverans och tjänster avser Formidaniel AB med organisationsnummer 559276-9318. För fullständiga kontaktuppgifter se slutet av de allmänna villkoren.

 

Uppdrag och beställning

 • De tjänster som Formidaniel AB erbjuder riktar sig i första hand till registrerade företag, så kallad B2B (Business to business).

 • För privatpersoner och företag under bildande utan organisationsnummer tillämpas förskottsbetalning.

 • Uppdrag kan påbörjas först efter mottagen skriftlig beställning och överenskommet material och instruktioner som behövs för att utföra beställningen. Om materialet inte skickas in i rimlig tid, kan inte överenskommen leveranstid garanteras.

 • Snabb och konstruktiv feedback är en förutsättning för att överenskommen leveranstid ska kunna garanteras.

 • Leveranstid enligt överenskommelse mellan Formidaniel AB och beställare.

 • Alla inkomna beställningar är juridiskt bindande.

 • I det fall inte ett separat avtal för ett uppdrag tecknats med beställaren, gäller skriftlig korrespondens mellan Formidaniel AB och beställaren som underlag för vad som kommit överens.

 • Färdiga original levereras till kund via e-post som bilaga eller via länk för nedladdning.

 • Formidaniel AB lagrar digitala kopior på allt material i ett år för att snabbt kunna leverera igen. Efter detta tas en kostnad ut för att skicka material igen.

 

Betalning

 • Betalningsvillkor 10-20 dagar netto enligt överenskommelse.

 • Vid betalningspåminnelse tas en avgift på 50 kr per påminnelse.

 • Vid utebliven betalning debiteras enligt gällande lagstadgad standardpraxis. Aktuell dröjsmålsränta finns angivet på fakturan du får från oss.   

 • Om det inte skett någon återkoppling under två veckor vid pågående arbete faktureras utfört arbete. Efter detta kommer vidare arbete innebära separat offert och en ny orderprocess.

 • Betalning sker till bankgiro som finns angivet på faktura.

 

Upphovsrätt och immaterialrätt

 • Upphovsrätten ger Formidaniel AB en ideell rätt som inte kan avtalas bort, vilken innebär att Formidaniel AB har rätt att bli omnämnd i samband med att producerade verk används samt att dessa inte får användas utan tillåtelse/avtal med Formidaniel AB.

 • Upphovsrätten ger Formidaniel AB också en ekonomisk rätt vilket innebär rätt till ekonomisk ersättning för skapade verk.

 • Användningsrätten för logotyper och eventuella tillhörande grafik, symboler övergår från Formidaniel AB till beställare först när full betalning för uppdraget mottagits. Logotypen får inte överlåtas/upplåtas/säljas till tredje part utan separat avtal med Formidaniel AB.

 • Användningsrätten för illustrationer och andra verk undantaget logotyper avtalas i varje fall och kan vara tidsbegränsad, begränsad i form av användningsområde, upplaga, användning för en viss region eller liknande. Fri användningsrätt kan också avtalas, men innebär en extra kostnad för beställaren.

 • Vid grafisk formgivning levereras under arbetsprocessen utkast som är skyddade av upphovsrätt som ägs av Formidaniel AB. Utkasten får inte användas, spridas eller återskapas utan uttalat medgivande från Formidaniel AB. Användarrättigheterna överlåts inte till slutkund såvida detta inte avtalats separat.

 • Det är beställarens ansvar att vid behov skydda sitt nya varumärke. Registrering av skydd görs via Patent & Registreringsverket på www.prv.se eller Europeiska Unionens motsvarighet EUIPO www.euipo.europa.eu.

 • Ansvarsbegränsning: Eventuella intrångsfrågor gällande copyright och varumärke samt avstämning med övriga aktörer är beställarens ansvar. Eftersom det krävs prövning i varje enskilt fall kan Formidaniel AB inte garantera avsaknad av intrång även om avsikten självklart alltid är att undvika sådana.

 • Formidaniel AB förbehåller sig rätten att använda formgivningsarbeten i referenssyfte.

 • Formidaniel AB tillämpar Sveriges Reklamförbunds bransch- och överenskommelser såsom de sammanfattas i “Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer” (ALG).

 

Dataskydd enligt GDPR

 • I samband med att Formidaniel AB utför uppdrag åt beställare sparas relevant kontaktinformation för att kunna utföra uppdraget i fråga och för att uppfylla stadgade krav och god sed för bokföring.

 • Information som sparas i bokföringssyfte finns en skyldighet att behålla i minst 7 år enligt 7 kap. Bokföringslagen. Detta kan inte kringgås.

 • Om beställare önskar att vi lämnar ut sparade uppgifter eller raderar det som finns sparat går det bra att kontakta Formidaniel AB via informationen nedan.

 • Som besökare av hemsidan kan en del information sparas i form av så kallade kakor (cookies). En del information kan också sparas i syfte att skapa dig en bättre upplevelse av sidans funktionalitet.

 • Läs mer om hur vi skyddar informationen på den separata sidan med integritetspolicy.

 

Kontaktinformation

Bolags- och kontaktinformation

Formidaniel AB

Organisationsnummer: 559276-9318

VAT-Nummer: SE559276931801

Bankgiro: 5596-7624

Postadress & Besöksadress: Qvantenborgsvägen 4B, 22738 Lund

E-postadress: info@formidaniel.se

Telefonnummer: 0704-85 16 32

Hemsidan använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse.